Alle Tirsdage danser vi Folkedans!  

Som sædvanlig danser vi i Ellinge Forsamlingshus, og alle er velkomne, både tidligere dansere, men også eventuelle nye, som kan komme og danse gratis de første 3 gange. Start kl. 19.30. slut kl. 22.00, med en kaffepause ind imellem!

 

Vi starter i år,  tirsdag d. 6. oktober 2020. (pga Corona)