Bestyrelsen for Skellerupegnens Folkedansere

 

Navn

Adresse

By

E-mail

Telefon

Stilling

Torben Friis

Radstrupvej 5

5290 Marslev

torben-friis@jubii.dk

65951006

Formand

Lisbeth Bruselius

Højbjergvej 14A,Skellerup

5540 Ullerslev

lbbruselius@yahoo.dk

20742778

Sekretær

Johan Kilpinen

Bønderskov 5, Ellinge

5540 Ullerslev

pilkinen@gmail.com

65981489

Kasserer

Niels Mikkelsen

Solholm 7

5540 Ullerslev

nielserikm@gmail.com

61687223

Medlem

Gunly Svensson

Ellingevej 61, Ellinge

5540 Ullerslev

gunly61@gmail.com

65982436

Næstformand