Sæsonplan 2020 / 2021

 

Dansedag: Tirsdage kl. 19.30 -  22.00
Sted: Ellinge Forsamlingshus
Ledere: Marie Nielsen og Flemming Jørgensen.
Musik: Bo, Søren og Finn.

                                Arrangementer 2020/2021

 

Dato

Arrangement

Hvor?

Ledere

Spillemænd

Diverse

22.09.20

Sæsonstart

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo og Søren

Alle er velkomne

13.10.20

Åben danseaften
(aflyst pga Corona)

Ellinge Forsamlingshus

Børge

Bo/Søren plus flere

Alle er velkomne

08.12.20

Juleafslutning

Ellinge forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo,Søren og Finn

For medlemmer

12.01.21

Nyt års start

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo, Søren og Finn

Alle er velkomne

16.02.21

Åben Danseaften

Ellinge Forsamlinghus

Børge

Bo/Søren plus flere

Alle er velkomne

23.02.21

Generalforsamling

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo, Søren og Finn

For medlemmer

30.03.21

Afslutning

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo, Søren og Finn

For medlemmer

??????

Sommer Udlugt

???????

Udvalg

Bo, Søren og Finn

For medlemmer