Sæsonplan 2019 / 2020

 

Dansedag: Tirsdage kl. 19.30 -  22.00
Sted: Ellinge Forsamlingshus
Ledere: Marie Nielsen og Flemming Jørgensen.
Musik: Bo, Søren og Finn.

                                Arrangementer 2019/2020

 

Dato

Arrangement

Hvor?

Ledere

Spillemænd

Diverse

17.09.19

Sæsonstart

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo og Søren

Alle er velkomne

15.10.19

Åben danseaften

Ellinge Forsamlingshus

Børge

Bo/Søren plus flere

Alle er velkomne

10.12.19

Juleafslutning

Ellinge forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo,Søren og Finn

For medlemmer

07.01.20

Nyt års start

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo, Søren og Finn

Alle er velkomne

11.02.20

Åben Danseaften

Ellinge Forsamlinghus

Børge

Bo/Søren plus flere

Alle er velkomne

25.02.20

Generalforsamling

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo, Søren og Finn

For medlemmer

31.03.20

Afslutning

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo, Søren og Finn

For medlemmer

????????

Sommer Udlugt

bekendtgøres senere!

Udvalg

Bo, Søren og Finn

For medlemmer