Sæsonplan 2017 / 2018

 

Dansedag: Tirsdage kl. 19.30 -  22.00
Sted: Ellinge Forsamlingshus
Ledere: Marie Nielsen og Flemming Jørgensen.
Musik: Bo, Søren og Finn.

                                Arrangementer 2017/2018

 

Dato

Arrangement

Hvor?

Ledere

Spillemænd

Diverse

13.09.17

Sæsonstart

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo og Søren

Alle er velkomne

17.10.17

Åben danseaften

Ellinge Forsamlingshus

Børge

Bo/Søren plus flere

Alle er velkomne

12.12.17

Juleafslutning

Ellinge forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo,Søren og Finn

For medlemmer

09.01.18

Nyt års start

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo, Søren og Finn

Alle er velkomne

13.02.18

Åben Danseaften

Ellinge Forsamlinghus

Børge

Bo/Søren plus flere

Alle er velkomne

20.02.18

Generalforsamling

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo, Søren og Finn

For medlemmer

27.03.18

Afslutning

Ellinge Forsamlingshus

Marie og Flemming

Bo, Søren og Finn

For medlemmer

????????

Sommer Udlugt

bekendtgøres senere!

Udvalg

Bo, Søren og Finn

For medlemmer